Újjászületés - Mazdaznan a természet szellemében

Felhasználó értékelés
Nagyon rosszNagyon jó 

www.mazdaznan.net

www.mazdaznan.net :: www.mazdaznan.net
Minden jó, minden jó, minden jó! Milyen egyszerűen hangzik, mégis jól szimbolizálja a Mazdaznan tudományos életfilozófia és filozófikus élettudomány pozitív gondolatokra épülő szellemiségét. Az ősi, ókori Perzsia idejébe visszanyúló tanok alapfilozófiája: „Egészségesnek lenni erkölcsi kötelességünk!”. Ez a mondat elgondolkoztat: az egészségre törekvés érthető, de milyen kapcsolatban áll ez az erkölccsel?

A Mazdaznan szerint a test egészségi állapota nagyban befolyásolja, hogy mekkora erőkifejtésre képes általa a hallhatatlan szellem. A cél az önálló, teremtő gondolkodás, ami viszont csak egészséges és tiszta testben tud megnyilvánulni. A külső, testi tisztasághoz azonban belső tisztaságnak is társulnia kell, ami kifejeződhet gondolatban, szóban és tettben. Az egészség megőrzésére vagy visszaállítására a Mazdaznan az Újjászületés következő tanainak gyakorlását javasolja: Légzés-, Táplálkozás-, Mirigy, Hang- és Gondolkodástan. A test ápolása messze meghaladja a napi rendszeres fürdőzést és tisztálkodást: a Mazdaznan kiemelt hangsúlyt helyez a test belső részeinek tisztán tartására is. A desztilláltvíz-kúra a vért és a nyálkahártya-rendszert tisztítja, valamint a testben lévő mérgező lerakódásokat oldja fel, a bélfürdő és más kúrák pedig a bélláz és a bélférgesség megszüntetését, az egészséges bélrendszer megteremtését célozzák.

A Mazdaznan helyes életvezetést segítő tanácsai összhangban állnak a természeti törvényekkel, és gyakorlatai sokszor természetességük miatt meglepőek. Legyen szó a tisztításokról vagy a táplálkozásról, mindig természetes anyagokat használ és régi, jól kipróbált technikákat alkalmaz. Nagyon fontos, hogy az önfejlődésre helyezi a hangsúlyt, ezért senkit nem kényszerít semmire, mindössze annyit mond, hogy érdemes kipróbálni. Saját tapasztalataim ezt igazolják, gyógyulásom során sikeresen alkalmaztam számos módszert.

Mazdaznan gyökerek:

A Mazdaznan tanok gyökerei a Kr. e. 9000.re nyúlnak vissza, amikor Ainyahita kinyilatkoztatta a világnak, hogy „a szeretet bölcsességgel párosultan az a hatalom, mely a világot megváltja.”  Ainyahita személye összekapcsolódik Nagyboldogasszonyunk kultuszával. Ő magányban élt, csendben fedezte fel az igazságot, és visszavonultságában írta le felismeréseit gyöngyszemeiben.

Ainyahita gyöngyszemeit később Zarathusztra gyűjtötte össze és hirdette rendelkezéseiben. <Zarathusztra kb. Krisztus születése előtt 6900 évvel, az ókori Perzsia területén Rhagában, a mai Teherán mellett. Tanai a háromnegyed részben elveszett Zend-Aveszta alapján ismerhetők, valamint a későbbiekben hozzá kapcsolódó kommentár-irodalomból. Zarathusztra született életújító volt, aki csodálatos felismeréseit képes volt a gyakorlatba átültetni, és hasznossá tenni. A természet erőit új utakra terelte, mert felismerte a természet jelenségeinek rejtett törvényeit és hasonlóságon alapuló összefüggéseit. Ő maga mindenkit túlszárnyalt a föld példaértékű megművelésében és megmutatta az embereknek, hogy a bennük lakozó intelligencia és értelem segítségével hogyan tudják a száraz sivatagokat virágzó, termékeny paradicsommá átváltoztatni. Keze alatt új virágok, gyümölcs- és zöldségfajták születtek és sikerült különféle fűfélék keresztezése által a búzát létrehoznia, mely a tökéletes táplálék jelképe, a „Mennyei kenyér”.

<A Mazdaznan nevet Dr. Otoman Zar Adusht Hanish ismertette meg a világgal a századfordulón. A szó a Zend nyelvből származik, jelentése: Mestergondolat. A Mestergondolat az a gondolat, mely minden dolgot mesterel és jóra visz.”

Dr. Otoman Zar Adusht Hanish néven ismerte meg a világ azt a jelentős személyiséget, aki a 19. század második felében és a 20. század első felében élt és fejtette ki tevékenységét. Azt, hogy mikor és hol született, még legközelebbi tanítványai sem tudták, mert személyes életének egyes eseményeit nem tartotta olyan fontosságúnak, hogy tudassa. Számára a küldetése és a tanítás voltak a legfontosabbak.

Nevének hármas jelentése van:
Otoman – ez a keresztneve, amely keleti származására utal
Zar Adusht – inkább egy rang jelölője, mint egy név, mely annyit tesz, mint „a Béke és az Igazságosság hercege”
Hanish pedig az jelenti: „a bölcs”
Doktorátusai oly számosak, hogy felsorolni is sok lenne. Orvos, pap, költő, író, kertész, előadó és tanár volt. Mindenekelőtt a latin eredetű „doktor” szó (docco) igazi megtestesítője, az emberiség emelkedett és bölcs tanára volt.  Fiatalkora, korai évei meglehetősen ismeretlenek. Amit ő maga is elmondott, az az, hogy három éves korában egy tibeti kolostorba került, ahol sok évet töltött el az un. „Kiválasztottak közösségében”, ahol az eredeti zarathusztrai tanokat tanulmányozta és gyakorolta. Amikor befejeződött képzésének az ideje, az El Kharman-i templom Rab Magnus-a címét kapta.

Fiatalemberként, s önnön akaratából hagyta el közössége békés és tökéletes harmóniájú közegét, azért, hogy „Zarathusztra üzenetét” a világnak elvigye. Zarathusztrához hasonlóan Dr. Hanish is a magasztos hegyi magaslatokból ereszkedett alá a kinti világ zűrzavarába és összevisszaságába, hogy azt az üzenetet hirdesse az emberiségnek, melyet a következő egyszerű szavakkal lehet összefoglalni:

„Jó gondolat – jó szó – jó tett.”
„Egy bajt elűzni jó és szükséges;
de nagyobb  bölcsesség és
szilárdabb karakter
nyilvánul meg
a baj megelőzésében,
megjelenésének megakadályozásában.”
Dr. O. Z. A. Hanish>


Ha valakit érdekel, hogyan nyilvánulnak meg napjainkban az ősi tanok, és milyen módszerek léteznek a testi-szellemi tisztaság elérésére, valamint az egészség megőrzésére, akkor érdemes felkeresni a Mazdaznan Munkaközösséget. Találkozóikon éneklés, ima, légzés- és könnyű testgyakorlatok váltják egymást. Ezek jó hatása életkortól függetlenül érezhető: az éneklés könnyűvé, boldoggá tesz, az ima megnyugtat, belső békéhez vezet, a test belső elválasztású mirigyeit kopogtatással serkentő és harmonizáló gyakorlatok pedig segítenek a frissesség és a fiatalosság megőrzésében.

(Forrás: Mazdaznan, www.mazdaznan.net)
főnixmadár
PARTNEREK

Közelgő események

No current events.

Kövesd a főnixmadarat!

SFbBox by afl odds